HOTLINE: 0918 598 488

GA3 CYTO.K

GA3 CYTO.K

Thông tin sản phẩm
Nhóm sản phẩm :

THANH LONG


Quy cách :

50GR


Thành phần :

ÔNG DỤNG :

GA3 CYTO.K  CUNG CẤP CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG ĐẶT BIỆT VÀ CÁC VI LƯỢNG THIẾT YẾU GIÚP TẬP TRUNG DINH DƯỠNG LẦN CUỐI LÀM TRÁI CĂNG NHANH VÀ NẶNG KÝ 

- GA3 CYTO.K GIÚP TRÁI GIỮ MÀU TỐT KHÔNG BẠC MÀU VÀ XANH ỨC , VỎ TRÁI CHẮC KHÔNG BỊ NỨT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG : 

* SỬ DỤNG KHI TRÁI CHÍN ĐỀU CHUẨN BỊ BÁN 1-2 NGÀY:

- SỬ DỤNG 1 GÓI 50 GR CHO BÌNH 16 LÍT NƯỚC PHUN ƯỚT ĐỀU TRÁI 

* PHÌ TRÁI NON KÍCH LỚN TRÁI  :

- SỬ DỤNG 1 GÓI 50 GR CHO 2 BÌNH 16 LÍT NƯỚC 

* SẢN PHẨM GÂY LEM TRÁI KHÔNG PHUN TRONG GIAI ĐOẠN CỬ LEM